John Jacob Jingleheimer Schmidt

  D                A7                                                       D

John Jacob Jingleheimer Schmidt, that’s my name too.

                                G

Whenever I go out, the people always shout:

 A                                       D

“John Jacob Jingleheimer Schmidt.”

                                   A4   D

Dah dah dah dah dah dah dah